Endgame: JIDOKA

De laatste dag is aangebroken… Voor we gaan terugblikken op wat voor ons een zeer leerrijke stage was, gaan we het eerst nog even over de behaalde resultaten hebben.

Go-To-Market plan

Het marketingplan is volledig afgerond. Enkele dagen geleden hebben we met trots het volledige plan kunnen doorsturen naar het managementteam van JIDOKA. We hebben onze stage mogen afsluiten via een presentatie gericht naar het management. Het was een uitdaging om voor een echt publiek te presenteren.

De presentatie is vlot verlopen en we hebben de vragenronde overleefd. We hopen nu dat we JIDOKA verder geholpen hebben met hun toekomstplannen.

Advertising

Als laatste kleine side task hebben we advertenties gemaakt die JIDOKA kan plaatsen via Social Media. Het was nog wel een leuke opdracht om te doen, vooral omdat je via Photoshop jouw creativiteit volledig zijn gang kan laten gaan.

De Stage – Reflectie

Na de voorbije 12 weken kunnen we nog steeds zeggen dat we blij zijn dat we voor JIDOKA gekozen hebben als stagebedrijf. Het was een leerrijke ervaring. We zijn meer te weten gekomen over de IT-wereld, hebben veel bijgeleerd over marketing en het bedrijfsleven.

Patrick Hellemans heeft ons zeer veel geleerd en de contactmomenten met hem waren altijd interessant. Door samen onze ideeën en meningen uit te wisselen is het eindresultaat tot een goed einde gekomen.

We wensen JIDOKA het allerbeste toe en hopen dat we hen hebben kunnen helpen naar de toekomst toe. Stiekem hopen we erop om JIDOKA binnen de 10 jaar op de lijst te zien staan van ‘Top 10 IT-bedrijven in België’ 😉

We willen ook Paula Kozanecka bedanken om ons zo goed te begeleiden. Ten slotte willen we de mensen bedanken die onze blog gevolgd hebben of binnenkort nog gaan lezen.

Signing off… Jan Froeyen & Mathias Stoffelen

Advertentie

Face the feedback: v4.0

Nog drie weken en ons verhaal bij JIDOKA zit er op. De voorbije drie weken waren voor ons vooral finetunen en ontvangen van feedback.

STAGE

Het go-to-market plan is ondertussen aan zijn einde gekomen. De week voor de paasvakantie hebben we ons bezig gehouden met het afwerken van het document, eventuele schrijffouten er uithalen, conclusies maken en overlopen welke tips we eventueel nog kunnen meegeven aan JIDOKA.

Om het go-to-market plan te vervolledigen hebben we de customer journey en de buyer persona toegevoegd.

De customer journey bestaat uit de verschillende stappen die je klanten nemen voor én na een aankoop. Een overzicht van alle interacties die klanten met je onderneming hebben, helpt je beter begrijpen hoe ze precies denken. Daardoor kan je nieuwe kansen identificeren om je klantrelaties en verkoopcijfers te verbeteren.

De buyer persona is een blueprint van jouw ideale klant, het is een fictieve voorstelling van hoe jouw ideale koper eruit ziet, gebaseerd op demografische data ( woonplaats, leeftijd, geslacht, …) en gegevens over zijn of haar online gedrag.

Vorige week donderdag hebben we misschien wel onze laatste feedback van Patrick gekregen. Hij was zeer enthousiast over het geleverde resultaat en daarom zijn we uitgenodigd om het eindresultaat te presenteren aan het managementteam op het einde van onze stageperiode.

BACHELORPROEF

De resultaten van onze enquête zijn eindelijk binnen en we zijn ondertussen ook begonnen met het analyseren van de gegevens.

Nu we deze gegevens hebben, kunnen we beginnen zoeken naar verbanden tussen de vragen en zo werken naar het einde van onze bachelorproef.

Net zoals het presenteren van ons go-to-market plan mogen we het team van JIDOKA rijker maken aan informatie in verband met Gamification, deze presentatie zal samenvallen met die van ons marketingplan.

ZELFREFLECTIE

Het begint ondertussen enorm in te korten, nog drie weken en onze stage zit er op. We hebben enorm veel voldoening gehaald uit het maken van het go-to-market plan voor JIDOKA. Vooral omdat we al onze kennis van de voorbije drie jaar opnieuw hebben opgefrist en deze omgezet in praktijk. We beseffen ook dat niet veel marketing stagiairs deze kans krijgen en daarvoor zijn we ook JIDOKA zeer dankbaar. We kijken uit naar de laatste drie weken en hopen er een mooi einde van te kunnen maken.

Blog Party: Part 3

Jan: ‘Mathias, gaan we onze blog schrijven?’
Mathias: ‘Hoezo? We hebben die vorige week toch pas geschreven?’

Zo ging het ongeveer vanmiddag. Voor degene die het een beetje volgen, we schrijven elke twee weken een blog over hoe onze stage verloopt. Bovenstaande conversatie zegt al veel; de tijd vliegt enorm snel om en we zitten ondertussen in een leuke routine.

De voorbije twee weken waren cruciaal voor ons go-to-market plan. We hebben aan het begin van vorige week feedback gekregen van Patrick over ons tot nu toe geleverde werk. Hij was zeer tevreden over wat we al allemaal gevonden en geschreven hadden. Natuurlijk was niet alles perfect en heeft hij ons een duwtje in de juiste richting gegeven.

We zitten ondertussen in de helft van onze stageperiode.


Hierdoor hebben we de voorbije dagen onze handen meer dan vol gehad met allerlei nieuwe informatie die op ons af kwam. Deze informatie hebben we dan zo goed mogelijk proberen te verwerken en we kunnen toch met trots zeggen dat ons go-to-market plan de juiste richting uit gaat. Dat vindt ook Patrick die gisteren met ons de stand van zaken heeft overlopen.

Het is nu aan ons om het plan te vervolledigen en om tot een mooie conclusie te komen, maar met het zonnetje dat de laatste week zo mooi schijnt gaat alles een stuk vlotter 😎.

Onze volgende blog zal pas voor na de paasvakantie zijn, dan zullen onze batterijen weer volledig opgeladen zijn en zijn we ook klaar om een mooie conclusie te vormen wat het go-to-market plan betreft. Ook onze bachelorproef zal dan al een stuk verder staan en kunnen we hier ook wat meer over vertellen… Tot dan! 😉

Mission: 33,33% Complete

Vier weken zijn er ondertussen al gepasseerd. We zijn nog steeds zeer tevreden dat we de keuze hebben gemaakt om bij Jidoka stage te lopen. Elke dag leren we iets nieuws in de grote wereld van IT. Om eerlijk te zijn waren we een beetje verbaasd dat er alweer twee weken gepasseerd waren en dat het tijd was voor een nieuwe blogpost.

De voorbije twee weken hebben we ons beziggehouden met het finalizen van de concurrentieanalyse. Het is zeer interessant om Jidoka te vergelijken met haar concurrenten. Elk IT-bedrijf heeft een aspect dat hen differentieert van de rest. We zijn er ook achter gekomen wat Jidoka hun uniek aspect is, maar die gaan we nog niet prijsgeven 😉.

Kantoor Hasselt

Het is ons opgevallen dat er een zeer familiale sfeer binnen Jidoka heerst terwijl het geen familiebedrijf is. Ze werken allemaal zeer nauw samen en als er iemand niet op kantoor is, wordt er een conference call georganiseerd om elkaar up-to-date te houden.

Natuurlijk is onze hoofdopdracht het schrijven van een go-to-market plan, dit begint beetje bij beetje meer vorm te krijgen. We hebben alle huidige klanten van Jidoka geanalyseerd en hebben nu een goed beeld hoe Jidoka te werk gaat. Het blijkt ook dat de klanten van Jidoka zeer tevreden zijn over de samenwerking. Niet enkel resultaatgericht maar ook omdat er echt een relatie wordt opgebouwd.

We zijn nu de mogelijke toekomstplannen van Jidoka aan het uitschrijven. Welke markt kunnen ze nog bespelen? Hoe kunnen ze meer projecten aannemen, zonder dat ze te veel hooi op hun vork nemen? Dit zijn de vragen die we nu aan het beantwoorden zijn zonder dat Jidoka haar identiteit verliest.

We zitten ondertussen al op één derde van onze stage. De tijd is voorbij gevlogen en we zijn enthousiast om het eindresultaat aan Patrick Hellemans & Paula Kozanecka te kunnen voorleggen. Hopelijk staan we binnen twee weken nog een stuk verder. We kijken er alvast naar uit.

Integratie in de IT-wereld

Onze eerste stappen op de Corda Campus

Wij zijn 2 marketing studenten van de PXL. Momenteel zijn wij 2 weken actief bij JIDOKA en de tijd vliegt voorbij. We doen hier onze stage én onze bachelorproef, dus we zitten nooit zonder werk.

Voor onze stage moeten wij een go-to-market (GTM) plan maken en voor onze bachelorproef gaan we onderzoeken of Gamification een impact kan hebben op de intrinsieke motivatie van werknemers.

Stage

Een go-to-market plan is het plan van een organisatie dat gebruik maakt van hun interne en externe middelen om hun unieke waardepropositie aan klanten te leveren en concurrentievoordeel te behalen. Dus wij gaan kijken volgende puntjes onderzoeken:

  • Wie is JIDOKA eigenlijk?
  • Wat doet JIDOKA precies?
  • Wie zijn concurrenten van JIDOKA?

In het begin was het vaag omdat wij geen IT achtergrond hebben, maar wij mogen Patrick Hellemans (CEO) elke dag vragen stellen als wij iets niet snappen. Patrick stuurt ons zo de juiste richting uit om bijvoorbeeld te onderzoeken wie JIDOKA is en waarom het zo succesvol is.

De eerste 2 weken hebben we ons bezig gehouden met de concurrentieanalyse van JIDOKA. We hebben al veel concurrenten overlopen, deze concurrentieanalyse was voor ons essentieel om beter te begrijpen wat Jidoka nu precies doet en welke concurrent onder welke categorie valt. Net omdat IT zo een brede sector is, word je in het begin volledig overspoelt met informatie. Nu kunnen we deze informatie eindelijk beginnen plaatsen.

Bachelorproef

Het onderzoek van de bachelorproef heeft een ingewikkelde titel, maar is simpel uit te leggen. Gamification is het toepassen van speltechnieken in een niet spel-context. Een voorbeeld van Gamification is een online agenda, via een bepaald ‘programma’ kan je op een leukere manier dan iets plannen.

Wij gaan onderzoeken of er ook gamification tools bestaan die de intrinsieke motivatie van werknemers kunnen verhogen. We gaan dit onderzoeken door eerst een motivatie-tevredenheidsenquête te houden bij bedrijven. Daarna gaan we een literatuurstudie doen over Gamification en welke tools er zijn. De laatste stap is de enquête koppelen aan de literatuurstudie en zo erachter komen welke tools een oplossing kunnen bieden om de motivatie bij werknemers te verhogen.

We zijn zeer nieuwsgierig naar wat de rest van de stage nog gaat brengen en wat er nog allemaal op ons af gaat komen. We beginnen stilaan de IT-termen onder de knie te krijgen en het GTM plan begint ook vorm te krijgen. We kijken positief naar de komende weken toe.